Ontwerp en Engineering

Behalve als installateur worden wij steeds vaker ingeschakeld als adviseur. Voor bijvoorbeeld het installatietechnisch invullen van een nieuw nog te realiseren gebouw. Of voor het aanpassen c.q. uitbreiden van bestaande systemen bij complexe renovaties en verbouwingen.

Onder teken-, reken- engineeringwerk vallen de volgende werkzaamheden:

  •  Engineering op basis van een ontwerp of gesprekken met de opdrachtgever.
  •  Het aanleveren van een werk/bestekomschrijving.
  •  Het aanleveren van installatietekeningen, schema’s etc.
  •  Revisietekeningen met bijbehorende bescheiden.
  •  Instructies van de door ons aangebrachte installatie ten behoeve van de gebruiker.

Als ‘totaalinstallateur’ zorgen wij ervoor dat de bestaande en nieuwe installaties alsmede de aanpassingen, naadloos op elkaar aansluiten.

-->